Νωπή πατάτα

Νο: 2 / 4 / 6 / 10

Τύπος κοπής: Καρέ / Κυδωνάτη / Κάθετα (στη μέση)

Συσκευασία: 5kg

Κατηγορία: